Područja podslivova
Prijava
Korisnik: Public

Područja podslivova

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0155

Jedinstvena oznaka izvora:

0155

Naziv izvora prostornih podataka:

Područja podslivova

Sažetak izvora:

Područja podslivova su teritorijalne jedinice za planiranje i izvješćivanje u upravljanju vodama prema međunarodnim riječnim komisijama na slivu rijeke Dunav.
Na Vodnom području rijeke Dunav utvrđuju se: područje podsliva rijeke Save i područje podsliva rijeka Drave i Dunava.
Crta razgraničenja između područja podslivova prirodna je razvodnica podsliva rijeke Save i podsliva rijeka Drave i Dunava i odnosi se na površinske i podzemne vode.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

ESRI Shapefile

Adresa izvora:

http://www.voda.hr/hr/zakoni-propisi-vodna-slivna-podrucja; https://servisi.voda.hr/am/wms?service=WMS&request=getcapabilities; https://servisi.voda.hr/am/wfs?service=WFS&request=getcapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0038 - Hrvatske vode

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 8 Hidrografija
III 11 Područja upravljanja/zaštićena područja/uređena područja i jedinice za izvješćivanje

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Dostupno na zahtjev bez naknade. Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama potrebno je podnijeti Zahtjev za pristup informacijama u skladu s procedurom detaljnije opisanom na mrežnoj stranici Hrvatskih voda http://www.voda.hr/hr/pristup-informacijama.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

09-06-2015

Upareni izvor:

1068 Područja upravljanja - Područja podslivova - WMS - INSPIRE

1069 Područja upravljanja - Područja podslivova - WFS - INSPIRE

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/1c1f6f9c-ea9a-445a-8c2f-ce8d9143075f

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a