Obalna crta Primorsko - goranske županije - WFS
Prijava
Korisnik: Public

Obalna crta Primorsko - goranske županije - WFS

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1343

Jedinstvena oznaka izvora:

1343

Naziv izvora prostornih podataka:

Obalna crta Primorsko - goranske županije - WFS

Sažetak izvora:

Obalna crta Primorsko - goranske županije je jednim dijelom preuzeta s hidrografskih izvornika različitih mjerila. Periodički se usklađuje s Digitalnim ortofotom Državne geodetske uprave i elaboratima hidrografskih mjerenja.
Obalna crta se ucrtava na službenim pomorskim kartama kao razdjelnica između kopna i mora. U Hrvatskom hidrografskom institutu definirana je (Domijan i dr., 2005.) kao sjecište plohe kopna i plohe geoida koji je određen srednjom razinom visokih voda na mareografima u Kopru, Rovinju, Bakru, Splitu i Dubrovniku za epohu 1971.5. Definicija je sukladna odluci Međunarodne hidrografske organizacije (IHO) za određivanje obalne crte.
Zbog lakšeg korištenja podijeljena je na obuhvate županija, čije granice ne prejudicira ni na koji način.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WFS

Adresa izvora:

https://dservices8.arcgis.com/tDYJmhP975urQUZt/arcgis/services/Obalna_crta_PGZ_WFS/WFSServer?service=wfs&request=getcapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0012 - Hrvatski hidrografski institut

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 8 Hidrografija
II 1 Visine
III 16 Morske regije

Geografski obuhvat izvora:

Primorsko - goranska županija, Jadransko more

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Bez ograničenja uz navođenje izvora.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

20-07-2022

Upareni izvor:

1322 Obalna crta

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/d08a0c12-3b09-4230-975e-af4a18a996ed

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a