Branjena područja
Prijava
Korisnik: Public

Branjena područja

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0157

Jedinstvena oznaka izvora:

0157

Naziv izvora prostornih podataka:

Branjena područja

Sažetak izvora:

Branjena područja određena su Pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje (NN 83/10).
Branjeno područje je temeljna teritorijalna jedinica za obranu od poplava.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

ESRI Shapefile

Adresa izvora:

http://www.voda.hr/hr/obrana-od-poplava-0

Naziv subjekta NIPP-a:

0038 - Hrvatske vode

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 11 Područja upravljanja/zaštićena područja/uređena područja i jedinice za izvješćivanje
III 12 Područja prirodnih opasnosti

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Dostupno na zahtjev bez naknade. Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama potrebno je podnijeti Zahtjev za pristup informacijama u skladu sa procedurom detaljnije opisanom na mrežnoj stranici Hrvatskih voda http://www.voda.hr/hr/pristup-informacijama. Branjena područja su izrađena na temelju Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje (Narodne novine, br. 83/2010) i nisu prilagođena ostalim potrebama. Korisnik podataka prihvaća sve rizike koji nastaju njegovim korištenjem te prihvaća koristiti podatke isključivo na vlastitu odgovornost.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

09-06-2015

Upareni izvor:


Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/109877d1-3954-4098-8821-66b15060ecac

Napomena:

Izvor prostornih podataka nije dio INSPIRE-a (nije dio okolišne politike Europe)

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a