Nerazvrstane ceste Općine Ivankovo
Prijava
Korisnik: Public

Nerazvrstane ceste Općine Ivankovo

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1360

Jedinstvena oznaka izvora:

1360

Naziv izvora prostornih podataka:

Nerazvrstane ceste Općine Ivankovo

Sažetak izvora:

Nerazvrstane ceste su one ceste koje nisu razvrstane kao javne ceste,(autoceste, državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste). Ceste navedene u mreži predstavljaju, u skladu s mjerodavnim zakonskim odredbama, javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Ivankovo. Zemljišnoknjižne i katastarske oznake predmetnih nekretnina unijete su opisno, prema postojećem stanju zemljišnih knjiga i katastra, time da se, u slučaju dvojbe, daje prednost stvarnom stanju nerazvrstane ceste. U slučaju izmjena i dopuna zemljišnoknjih i katastarskih evidencija, mjerodavno je aktualno stanje javnih evidencija, ukoliko ono odgovara stvarnom stanju nerazvrstane ceste i njenom pravnom statusu kao javnom dobru u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. Podaci se sastoje od linija kojima su prikazane nerazvrstane ceste i pridruženih im atributa koji opisuju kategoriju, oznaku i naziv ceste te ostale atribute (duljina kolnika, duljina pravca) i informacije o pridruženoj cestovnoj dionici. Prikupljeni su terenskim obilaskom putem panoramske kamere te naknadno unešeni i georeferencirani unutar webGIS sustava.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

http://www.opcina-ivankovo.hr/wp-content/uploads/2017/09Odluka-o-nerazvrstanim-cestama-i-javnim-prometnim-površinama.pdf; https://opcina-ivankovo.pipgis.hr/xyz-services/nc/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0113 - Općina Ivankovo

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže

Geografski obuhvat izvora:

Općina Ivankovo

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema uvjeta za pristup i korištenje.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

18-08-2022

Upareni izvor:

1383 Nerazvrstane ceste Općine Ivankovo - WMS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/213cf2bc-7b73-4c96-b834-ff4112998e36

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a