Praćenje stanja voda (monitoring)
Prijava
Korisnik: Public

Praćenje stanja voda (monitoring)

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0158

Jedinstvena oznaka izvora:

0158

Naziv izvora prostornih podataka:

Praćenje stanja voda (monitoring)

Sažetak izvora:

Nadzor nad stanjem površinskih, uključivo i priobalnih voda te podzemnih voda provodi se i sustavnim praćenjem stanja voda (monitoring) koji prema Zakonu o vodama provode Hrvatske vode na način da:
1. donose plan monitoringa (lokacija i program),
2. tumače rezultate monitoringa o čemu izrađuju godišnje izvješće (stanje voda na lokaciji).

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

ESRI Shapefile

Adresa izvora:

http://www.voda.hr

Naziv subjekta NIPP-a:

0038 - Hrvatske vode

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 7 Sustavi za nadzor okoliša

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Dostupno na zahtjev bez naknade. Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama potrebno je podnijeti Zahtjev za pristup informacijama u skladu sa procedurom detaljnije opisanom na mrežnoj stranici Hrvatskih voda http://www.voda.hr/hr/pristup-informacijama.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

09-06-2015

Upareni izvor:


Metapodaci:

nema u Katalogu

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a