Popis stanovništva 2011. (muškarci, žene i dobne skupine) - WFS
Prijava
Korisnik: Public

Popis stanovništva 2011. (muškarci, žene i dobne skupine) - WFS

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1375

Jedinstvena oznaka izvora:

1375

Naziv izvora prostornih podataka:

Popis stanovništva 2011. (muškarci, žene i dobne skupine) - WFS

Sažetak izvora:

Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine proveden je u razdoblju od 1. do 28. travnja 2011., prema stanju na dan 31. ožujka 2011. u 24 sata, što se smatra kritičnim trenutkom Popisa.
Državni zavod za statistiku je razvio WFS servis za demografske prostorne podatke dostupne na GeoSTAT portalu DZS-a. Za preuzimanje su dostupni demografski podaci o ukupnom broju stanovnika - muškarci, žene i podaci o broju stanovnika prema dobnim skupinama na razini mreže 1000m2.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WFS

Adresa izvora:

https://geostat.dzs.hr/inspire/pd/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0006 - Državni zavod za statistiku

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 10 Rasprostranjenost stanovništva – demografija

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

09-12-2022

Upareni izvor:

0028 Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011.

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/7db501e5-45fd-4748-a2e2-2dc32117af34

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a