Državni zavod za statistiku
Prijava
Korisnik: Public

Državni zavod za statistiku

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0006

Jedinstvena oznaka subjekta:

0006

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Državni zavod za statistiku

OIB subjekta NIPP-a:

49337502853

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

nacionalna

Kontakt podaci subjekta:

Ilica 3, 10000 Zagreb,
stat.info@dzs.hr,
tel.: 01 4806 111,
http://www.dzs.hr,
Branko Crkvenčić,
tel.: 01 4893 407,
crkvencicb@dzs.hr

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/2018, 50/2020),

Zakon o službenoj statistici (NN 103/03, 75/09,59/12,12/13)


Sažetak subjekta NIPP-a:

Državni zavod za statistiku je glavni nositelj, diseminator i koordinator sustava službene statistike Republike Hrvatske i glavni predstavnik nacionalnoga statističkog sustava pred europskim i međunarodnim tijelima nadležnim za statistiku.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0023 - Podaci o poslovnim subjektima (NKD 2007.)
0024 - Statistika robne razmjene s inozemstvom Republike Hrvatske
0025 - Strukturne poslovne statistike
0026 - Ekonomski računi u poljoprivredi
0027 - Biljna proizvodnja
0028 - Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011.
0182 - Demografska statistika
0263 - Obrazovanje u osnovnim školama
0264 - Obrazovanje u srednjim školama
0265 - Predškolski odgoj i obrazovanje
0266 - Prodajni kapaciteti u trgovini na malo
0267 - Statistika poslovne demografije
0268 - Registar poslovnih subjekata
0269 - Osobna potrošnja i pokazatelji siromaštva
0270 - Završene zgrade i stanovi
0271 - Zaposlenost i plaće
0272 - Proizvodnja i prodaja industrijskih proizvoda
0273 - Bruto domaći proizvod
0388 - Smještajni kapaciteti u turizmu
0390 - DZS Kataloška usluga
0458 - Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011. - WMS
0459 - Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011. - ATOM
0493 - Dolasci i noćenja turista
1375 - Popis stanovništva 2011. (muškarci, žene i dobne skupine) - WFS
1376 - Smještajni objekti u turizmu - WFS
1377 - Registar poslovnih subjekata - WFS
1474 - Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021.
1549 - Statističke jedinice - mreža 1000 m
1550 - Statističke jedinice - mreža 1000 m - WFS INSPIRE
1570 - Raspodjela stanovništva prema dobnim skupinama i spolu na razini županija iz Popisa stanovništva 2021. - INSPIRE
1571 - Raspodjela stanovništva prema dobnim skupinama i spolu na razni gradova/općina iz Popisa stanovništva 2021. - INSPIRE
1572 - Kućanstva - ukupno na razini gradova/općina iz Popisa stanovništva 2021. - INSPIRE

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 1 Prostorne jedinice za statistiku
III 10 Rasprostranjenost stanovništva – demografija

Datum postanka subjektom NIPP-a:

18-05-2013


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a