Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021.
Prijava
Korisnik: Public

Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021.

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1474

Jedinstvena oznaka izvora:

1474

Naziv izvora prostornih podataka:

Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021.

Sažetak izvora:

Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine proveden je u razdoblju od 13. rujna do 14. studenog 2021., prema stanju na dan 31. kolovoza 2021. u 24 sata, što se smatra kritičnim trenutkom Popisa. Podaci Popisa koriste se isključivo za statističke svrhe i prikazuju se isključivo u skupnome (agregiranom) obliku na razini Republike Hrvatske, statističkih regija 2. razine, županija, gradova/općina i naselja.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

shp

Adresa izvora:

https://dzs.gov.hr/naslovna-blokovi/u-fokusu/popis-2021/88

Naziv subjekta NIPP-a:

0006 - Državni zavod za statistiku

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 1 Prostorne jedinice za statistiku
III 10 Rasprostranjenost stanovništva – demografija

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska, HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2, županije, gradovi, općine, naselja i gradske četvrti grada Zagreba, mreža 1000m

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Podaci su javni i dostupni za preuzimanje za sve razine osim mreže 1000m.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

29-09-2023

Upareni izvor:


Metapodaci:


Napomena:





Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a