Raspodjela stanovništva prema dobnim skupinama i spolu na razni gradova/općina iz Popisa stanovništva 2021. - INSPIRE
Prijava
Korisnik: Public

Raspodjela stanovništva prema dobnim skupinama i spolu na razni gradova/općina iz Popisa stanovništva 2021. - INSPIRE

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1571

Jedinstvena oznaka izvora:

1571

Naziv izvora prostornih podataka:

Raspodjela stanovništva prema dobnim skupinama i spolu na razni gradova/općina iz Popisa stanovništva 2021. - INSPIRE

Sažetak izvora:

Sadrži podatke o raspodjeli stanovništva prema dobnim skupinama i spolu na razini gradova/općina prema Popisu stanovništva, kućanstava i stanova 2021. Podaci su harmonizirani sukladno INSPIRE temi „Rasprostranjenost stanovništva (demografija)“ te sadrže vrijednosti atributa iz odgovarajućih INSPIRE kodnih lista http://inspire.ec.europa.eu/codelist/AgeGroupValue (za pripadnost dobnim skupinama od 0-15, 15-65, 65+ godina) i https://inspire.ec.europa.eu/codelist/ClassificationItemTypeValue (za raspodjelu prema spolu – muškarci i žene) kojima je pridružen ukupan broj za svaku vrijednost atributa (StatisticalValue). Navedene vrijednosti vezane su na geometriju u obliku 2D poligona za svaki grad/općinu iz Registra prostornih jedinica Državne geodetske uprave. Poligoni sadrže naziv grada/općine u obliku geografskog imena te su zasebno harmonizirani prema temi „Statističke jedinice“, a vežu se na navedene atribute putem jedinstvenog identifikatora. Podaci su dostupni za pregled i preuzimanje putem INSPIRE usklađenih mrežnih usluga.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

gml

Adresa izvora:

https://geostat.dzs.hr/?m_x=1810054.92&m_y=5539095.931&m_zoom=0&lang=hr&layers=9857:1:1&baselayer=Physical

Naziv subjekta NIPP-a:

0006 - Državni zavod za statistiku

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 10 Rasprostranjenost stanovništva – demografija

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja pristupa i korištenja

Datum uključivanja izvora u NIPP:

21-03-2024

Upareni izvor:


Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a