Registar komunalne infrastrukture - Općina Ivankovo - WMS
Prijava
Korisnik: Public

Registar komunalne infrastrukture - Općina Ivankovo - WMS

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1382

Jedinstvena oznaka izvora:

1382

Naziv izvora prostornih podataka:

Registar komunalne infrastrukture - Općina Ivankovo - WMS

Sažetak izvora:

Mrežna usluga pregleda (WMS) registra komunalne infrastrukture Općine Ivankovo poslužuje sljedeće podatke iz skupa Registar komunalne infrastrukture - Općina Ivankovo: popis i grafički pregled javne rasvjete, evidencija parkova, igrališta, javnih sprava te groblja i krematorija. Podaci su prikazani točkastom ili poligonskom geometrijom. Podaci koje usluga pregleda poslužuje su u „nacionalnom modelu“ odnosno poslužuje podatke sukladno nacionalnim propisima (Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20). Temeljem navedenog, posluženi podaci prikazuju geometriju linija, točaka i poligona s pripadajućom legendom. Usluga je namijenjena za pregled geoprostornih karti putem web preglednika, s ciljem da pristup informacijama o komunalnoj infrastrukturi bude brz i jednostavan, i da omogući lakše donošenje odluka. Navedenu mrežnu uslugu pregleda razvija, upravlja, održava i ažurira Jedinstveni upravni odjel Općine Ivankovo.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://opcina-ivankovo.pipgis.hr/xyz-services/ki/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0113 - Općina Ivankovo

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 6 Komunalne i javne usluge

Geografski obuhvat izvora:

Općina Ivankovo

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

27-12-2022

Upareni izvor:

1361 Registar komunalne infrastrukture - Općina Ivankovo

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/6e996e59-aa53-49c8-81ed-08cb0a660052

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a