Ranjiva područja
Prijava
Korisnik: Public

Ranjiva područja

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0160

Jedinstvena oznaka izvora:

0160

Naziv izvora prostornih podataka:

Ranjiva područja

Sažetak izvora:

Ranjiva područja su područja na kojima je potrebno provesti pojačane mjere zaštite voda od onečišćenja nitratima poljoprivrednog porijekla kroz akcijske programe zaštite voda.
Kriteriji određivanja ranjivih područja definirani su Uredbom o standardu kakvoće voda (NN 73/13, 151/14, 78/15, 61/16). Ranjiva područja određena su Odlukom o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj (NN 130/12). Sukladno raspoloživim novim spoznajama, predviđena je revizija ranjivih područja u intervalima ne duljima od četiri godine.
Podaci o položaju prikazani su u Hrvatskom terestričkom referentnom sustavu 1996 Transvers Merkatorove projekcije (HTRS96/TM).

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

ESRI Shapefile

Adresa izvora:

http://www.voda.hr/hr/zakoni-propisi-zastita-voda-vodnog-okolisa

Naziv subjekta NIPP-a:

0038 - Hrvatske vode

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 11 Područja upravljanja/zaštićena područja/uređena područja i jedinice za izvješćivanje

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Dostupno na zahtjev bez naknade. Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama potrebno je podnijeti Zahtjev za pristup informacijama u skladu sa procedurom detaljnije opisanom na mrežnoj stranici Hrvatskih voda http://www.voda.hr/hr/pristup-informacijama.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

09-06-2015

Upareni izvor:


Metapodaci:

nema u Katalogu

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a