Područja voda pogodnih za život slatkovodnih riba
Prijava
Korisnik: Public

Područja voda pogodnih za život slatkovodnih riba

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0161

Jedinstvena oznaka izvora:

0161

Naziv izvora prostornih podataka:

Područja voda pogodnih za život slatkovodnih riba

Sažetak izvora:

Područja voda pogodnih za život slatkovodnih riba određena su Odlukom o određivanju područja voda pogodnih za život slatkovodnih riba (NN 33/11) sastavni dio koje je i kartografski prikaz salmonidnih i ciprinidnih voda na području Republike Hrvatske.
Područja voda pogodnih za život slatkovodnih riba su područja salmonidnih voda ili područja ciprinidnih voda.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

ESRI Shapefile

Adresa izvora:

http://www.voda.hr

Naziv subjekta NIPP-a:

0038 - Hrvatske vode

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 9 Zaštićena područja

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Dostupno na zahtjev bez naknade. Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama potrebno je podnijeti Zahtjev za pristup informacijama u skladu sa procedurom detaljnije opisanom na mrežnoj stranici Hrvatskih voda http://www.voda.hr/hr/pristup-informacijama.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

09-06-2015

Upareni izvor:


Metapodaci:

nema u Katalogu

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a