Područja voda pogodnih za život i rast školjkaša
Prijava
Korisnik: Public

Područja voda pogodnih za život i rast školjkaša

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0162

Jedinstvena oznaka izvora:

0162

Naziv izvora prostornih podataka:

Područja voda pogodnih za život i rast školjkaša

Sažetak izvora:

Odlukom o određivanju voda pogodnih za život i rast školjkaša (NN 78/11) u području prijelaznih i priobalnih voda određuju se vode pogodne za život i rast školjkaša. Sastavni dio ove Odluke je i kartografski prikaz pojedinih područja voda pogodnih za život i rast školjkaša, izvornici se u digitalnom obliku čuvaju u Hrvatskim vodama.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

ESRI Shapefile

Adresa izvora:

http://www.voda.hr

Naziv subjekta NIPP-a:

0038 - Hrvatske vode

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 9 Zaštićena područja

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Dostupno na zahtjev bez naknade. Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama potrebno je podnijeti Zahtjev za pristup informacijama u skladu sa procedurom detaljnije opisanom na mrežnoj stranici Hrvatskih voda http://www.voda.hr/hr/pristup-informacijama.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

09-06-2015

Upareni izvor:


Metapodaci:

nema u Katalogu

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a