Uslužna područja
Prijava
Korisnik: Public

Uslužna područja

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0163

Jedinstvena oznaka izvora:

0163

Naziv izvora prostornih podataka:

Uslužna područja

Sažetak izvora:

Uredbom o uslužnim područjima (NN 67/14) uspostavljaju se uslužna područja i određuju njihove granice. Uredbom je propisano da je granica između uslužnih područja izrađena u digitalnom formatu s mogućnošću prikaza u GIS sustavu i da se pohranjuje u Hrvatskim vodama.
Uslužno područje obuhvaća jedno ili više vodoopskrbnih područja (osnovna jedinica za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe) i jednu ili više aglomeracija (osnovna jedinica za za obavljanje djelatnosti javne odvodnje).Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

ESRI Shapefile

Adresa izvora:

http://www.voda.hr

Naziv subjekta NIPP-a:

0038 - Hrvatske vode

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 11 Područja upravljanja/zaštićena područja/uređena područja i jedinice za izvješćivanje

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Dostupno na zahtjev bez naknade. Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama potrebno je podnijeti Zahtjev za pristup informacijama u skladu sa procedurom detaljnije opisanom na mrežnoj stranici Hrvatskih voda http://www.voda.hr/hr/pristup-informacijama.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

09-06-2015

Upareni izvor:


Metapodaci:

nema u Katalogu

Napomena:

Izvor prostornih podataka nije dio INSPIRE-a (nije dio okolišne politike Europe)

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a