Katastar podzemnih vodnih tijela
Prijava
Korisnik: Public

Katastar podzemnih vodnih tijela

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0165

Jedinstvena oznaka izvora:

0165

Naziv izvora prostornih podataka:

Katastar podzemnih vodnih tijela

Sažetak izvora:

Pravilnikom o sadržaju, obliku i načinu vođenja vodne dokumentacije (NN 120/10) propisuje se vođenje Katastra podzemnih vodnih tijela koji sadrži prostorni položaj/obuhvat, podatke o ocjeni stanja vodnih tijela, ciljeve zaštite vodnog okoliša te ostale podatke i informacije od interesa za upravljanje vodama za vodna tijela podzemnih voda, i to:
– vodonosnika s međuzrnskom poroznosti,
– krških vodnosnika.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

ESRI Shapefile

Adresa izvora:

http://www.voda.hr

Naziv subjekta NIPP-a:

0038 - Hrvatske vode

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

II 4 Geologija
III 11 Područja upravljanja/zaštićena područja/uređena područja i jedinice za izvješćivanje

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Dostupno na zahtjev bez naknade. Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama potrebno je podnijeti Zahtjev za pristup informacijama u skladu sa procedurom detaljnije opisanom na mrežnoj stranici Hrvatskih voda http://www.voda.hr/hr/pristup-informacijama.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

09-06-2015

Upareni izvor:


Metapodaci:

nema u Katalogu

Napomena:





Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a