Registar eksploatacijskih polja geotermalne vode (EPG) INSPIRE
Prijava
Korisnik: Public

Registar eksploatacijskih polja geotermalne vode (EPG) INSPIRE

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1452

Jedinstvena oznaka izvora:

1452

Naziv izvora prostornih podataka:

Registar eksploatacijskih polja geotermalne vode (EPG) INSPIRE

Sažetak izvora:

Registar eksploatacijskih polja geotermalne vode za energetske svrhe (EPG) INSPIRE sadrži prostorne podatke o svim utvrđenim eksploatacijskim poljima geotermalne vode za energetske svrhe na području Republike Hrvatske upisane u Registar dozvola i bušotina koji je definiran Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/18, 52/19, 30/21) i Pravilnikom o registrima u naftnom rudarstvu (NN 42/2023). Sadrži podatke s dijelom atributa iz nacionalnog modela podataka (naziv eksploatacijskog polja i geometriju) koji su harmonizirani sukladno INSPIRE temi „Izvori energije“. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Agencija za ugljikovodike kontinuirano prikupljaju, ažuriraju i objavljuju podatke.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

GML

Adresa izvora:

https://www.azu.hr/, https://transformiraj.nipp.hr/ows/services/org.13.eb9568c1-3355-4167-bbd9-e4c3e344d937_wms?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities&VERSION=1.3.0, https://transformiraj.nipp.hr/ows/services/org.13.eb9568c1-3355-4167-bbd9-e4c3e344d937_wfs?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities&VERSION=2.0.0, https://transformiraj.nipp.hr/services/bsp/org.13.eb9568c1-3355-4167-bbd9-e4c3e344d937/service/atom/id_predefined_dataset

Naziv subjekta NIPP-a:

0282 - Agencija za ugljikovodike

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 20 Izvori energije

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

29-06-2023

Upareni izvor:

1453 Registar eksploatacijskih polja geotermalne vode (EPG) – WMS INSPIRE

1454 Registar eksploatacijskih polja geotermalne vode (EPG) – WFS INSPIRE

1455 Registar eksploatacijskih polja geotermalne vode (EPG) – ATOM feed INSPIRE

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search?returnTo=catalog.edit#/metadata/b33bc36a-2050-4107-bfa2-0b6af2de4611

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a