Katastar vodnog dobra
Prijava
Korisnik: Public

Katastar vodnog dobra

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0167

Jedinstvena oznaka izvora:

0167

Naziv izvora prostornih podataka:

Katastar vodnog dobra

Sažetak izvora:

Pravilnikom o sadržaju, obliku i načinu vođenja vodne dokumentacije (NN 120/10) propisuje se vođenje Katastra vodnog dobra koji sadrži podatke o zemljišnim česticama koje pripadaju vodnom dobru.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

ESRI Shapefile

Adresa izvora:

http://www.voda.hr

Naziv subjekta NIPP-a:

0038 - Hrvatske vode

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 11 Područja upravljanja/zaštićena područja/uređena područja i jedinice za izvješćivanje

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

U izradi.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

09-06-2015

Upareni izvor:


Metapodaci:

nema u Katalogu

Napomena:

Izvor prostornih podataka nije dio INSPIRE-a (nije dio okolišne politike Europe)

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a