Katastar vodnih građevina
Prijava
Korisnik: Public

Katastar vodnih građevina

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0168

Jedinstvena oznaka izvora:

0168

Naziv izvora prostornih podataka:

Katastar vodnih građevina

Sažetak izvora:

Pravilnikom o sadržaju, obliku i načinu vođenja vodne dokumentacije (NN 120/10) propisuje se vođenje Katastra vodnih građevina koji sadrži sadrži podatke o:
– regulacijskim i zaštitnim vodnim građevinama,
– komunalnim vodnim građevinama,
– vodnim građevinama za melioracije,
– vodnim građevinama za proizvodnju električne energije,
– vodnim građevinama za unutarnju plovidbu.
Podaci koji se vode za vodne građevine , ovisno o vrsti građevine, su:
– podatak o vrsti vodne građevine s obzirom na namjenu,
– podatak o lokaciji (naselje/grad/općina/županija, katastarska čestica i katastarska općina),


Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

ESRI Shapefile

Adresa izvora:

http://www.voda.hr

Naziv subjekta NIPP-a:

0038 - Hrvatske vode

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 8 Hidrografija
III 6 Komunalne i javne usluge

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

U izradi. Dio podataka je dostupan na zahtjev bez naknade. Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama potrebno je podnijeti Zahtjev za pristup informacijama u skladu sa procedurom detaljnije opisanom na mrežnoj stranici Hrvatskih voda http://www.voda.hr/hr/pristup-informacijama.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

09-06-2015

Upareni izvor:


Metapodaci:

nema u Katalogu

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a