Registar korištenja voda
Prijava
Korisnik: Public

Registar korištenja voda

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0170

Jedinstvena oznaka izvora:

0170

Naziv izvora prostornih podataka:

Registar korištenja voda

Sažetak izvora:

Pravilnikom o sadržaju, obliku i načinu vođenja vodne dokumentacije (NN 120/10) propisuje se vođenje Registra korištenja voda koji sadrži podatke o prostornom položaju/lokaciji korištenja voda, te druge podatke od interesa za upravljanje vodama, a čine ga:
1. registar korištenja voda za ljudsku uporabu,
2. registar korištenja vodnih snaga,
3. registar korištenja voda za navodnjavanje,
4. registar zahvaćanja površinskih i podzemnih voda (izvorske, mineralne, termalne i termomineralne vode) radi stavljanja na tržište u izvornom ili prerađenom obliku, za sanitarne i tehnološke potrebe, zdravstvene i balneološke potrebe i grijanje,
5. registar korištenja voda pogodnih za uzgoj slatkovodnih riba i drugih vodenih organizama,
6. registar korištenja voda za plovidbu,
7. registar korištenja voda za šport i rekreaciju (splavarenje, rafting, vožnja kanuima, i sl. korištenju voda za šport, kupanje, rekreaciju i sl. te postavljanje plutajućih ili plovećih objekata na vodama).

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

ESRI Shapefile

Adresa izvora:

http://www.voda.hr

Naziv subjekta NIPP-a:

0038 - Hrvatske vode

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 6 Komunalne i javne usluge
III 7 Sustavi za nadzor okoliša
III 8 Proizvodna i industrijska postrojenja
III 9 Sustavi za poljoprivredu i akvakulturu

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

U izradi. Dio podataka je dostupan na zahtjev bez naknade. Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama potrebno je podnijeti Zahtjev za pristup informacijama u skladu sa procedurom detaljnije opisanom na mrežnoj stranici Hrvatskih voda http://www.voda.hr/hr/pristup-informacijama.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

09-06-2015

Upareni izvor:


Metapodaci:

nema u Katalogu

Napomena:

Zbog sigurnosti i osjetljivosti podataka o lokacijama zahvaćanja voda za ljudsku uporabu, daje se samo informacija o naselju u kojem se zahvat nalazi tj. prostorni podatak centroida naselja.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a