Registar aglomeracija
Prijava
Korisnik: Public

Registar aglomeracija

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0171

Jedinstvena oznaka izvora:

0171

Naziv izvora prostornih podataka:

Registar aglomeracija

Sažetak izvora:

Aglomeracija je područje na kojem su stanovništvo i/ili gospodarske djelatnosti dovoljno koncentrirani da se komunalne otpadne vode mogu prikupljati i odvoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ili do krajnje točke ispuštanja. U Republici Hrvatskoj odabran je koncept identifikacije aglomeracija koji podrazumijeva da se područje jedne aglomeracije opslužuje jednim sustavom za prikupljanje i jednim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda (aglomeracija:UPOV=1:1).
Registar aglomeracija sadrži prikaz prostornog položaja i okvirnog obuhvata aglomeracija. Za pojedinačne aglomeracije prikazani su i osnovni podaci o ukupnom opterećenju aglomeracije, procijenjenoj vrijednosti planiranih ulaganja i planiranim datumima završetka radova na sustavima odvodnje i na uređajima za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda sukladno Višegodišnjem programu gradnje komunalnih vodnih građevina 2014. – 2023.
Prikazani podaci za aglomeracije ukupnog opterećenja većeg od 2.000 ES (ekvivalent stanovnika) sadržani su i u nacionalnim izvješćima o stanju provedbe i o programima provedbe Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) koji se dostavljaju Europskoj komisiji u okviru redovnog procesa izvješćivanja o napretku provedbe direktiva.
Podaci o položaju prikazani su u Hrvatskom terestričkom referentnom sustavu 1996 Transvers Merkatorove projekcije (HTRS96/TM).

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

ESRI Shapefile

Adresa izvora:

http://hvode.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=bf1e235883964c5f92b3c230bdd98a4d; https://servisi.voda.hr/am2/wms?service=WMS&request=getcapabilities;https://servisi.voda.hr/am2/wfs?service=WFS&request=getcapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0038 - Hrvatske vode

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 11 Područja upravljanja/zaštićena područja/uređena područja i jedinice za izvješćivanje

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Dostupno na zahtjev bez naknade. Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama potrebno je podnijeti Zahtjev za pristup informacijama u skladu sa procedurom detaljnije opisanom na mrežnoj stranici Hrvatskih voda http://www.voda.hr/hr/pristup-informacijama.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

09-06-2015

Upareni izvor:

1074 Područja upravljanja - Registar aglomeracija - WMS - INSPIRE

1075 Područja upravljanja - Registar aglomeracija - WFS - INSPIRE

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/aa7c1565-7cf4-4231-b987-fd86190cd84d

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a