Biogeografske regije
Prijava
Korisnik: Public

Biogeografske regije

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1509

Jedinstvena oznaka izvora:

1509

Naziv izvora prostornih podataka:

Biogeografske regije

Sažetak izvora:

Sloj biogeografske regije Republike Hrvatske predstavlja izvadak iz europske karte biogeografskih regija, korištene za uspostavu Direktive o staništima (92/43/EEC) te Smaragdne mreže (Emerald Network). Europska karta biogeografskih regija obuhvaća zemlje članice Europske unije te zemlje unutar Smaragdne mreže (zemlje potpisnice Bernske konvencije), a sloj je moguće preuzeti na stranicama Europske agencije za okoliš: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/biogeographical-regions-europe-3.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

shp

Adresa izvora:

http://www.bioportal.hr/, http://services.bioportal.hr/wms?service=WMS&request=GetCapabilities , http://services.bioportal.hr/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities;

Naziv subjekta NIPP-a:

0215 - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 18 Staništa i biotopi

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

20-11-2023

Upareni izvor:

0327 Biogeografske regije - WMS

0328 Biogeografske regije - WFS

1491 Zaštita prirode - WMS

1492 Zaštita prirode - WFS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/b162589c-0934-467a-a669-692a9090bf1a

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a