Zaštita prirode - WFS
Prijava
Korisnik: Public

Zaštita prirode - WFS

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1492

Jedinstvena oznaka izvora:

1492

Naziv izvora prostornih podataka:

Zaštita prirode - WFS

Sažetak izvora:

Usluga preuzimanja prostornih podataka informacijskog sustava zaštite prirode. Skupovi podataka koji se dijele uslugom: Zaštićena područja Republike Hrvatske, Karta staništa Republike Hrvatske 2004, Karta kopnenih nešumskih staništa Republike Hrvatske 2016, Posjetiteljska infrastruktura u zaštićenim područjima Republike Hrvatske, Biogeografske regije, Međunarodna proglašenja, Rasprostranjenost stanišnih tipova s Dodatka I EU Direktive o staništima, Rasprostranjenost vrsta s Dodataka II, IV i V EU Direktive o staništima, Osnovne informacije o Javnim ustanovama koje upravljaju zaštićenim područjima, Saproksilni kornjaši, Upravljačke zone u zaštićenim područjima, Katastar speleoloških objekata Republike Hrvatske i Ekološka mreža Natura 2000 Republike Hrvatske.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WFS

Adresa izvora:

https://services.bioportal.hr/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0215 - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 9 Zaštićena područja

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

10-11-2023

Upareni izvor:

1509 Biogeografske regije

1510 Ekološka mreža NATURA 2000 Republike Hrvatske

1511 Karta kopnenih nešumskih staništa Republike Hrvatske 2016

1512 Karta staništa Republike Hrvatske 2004

0335 Katastar speleoloških objekata Republike Hrvatske

0282 Međunarodna proglašenja

0285 Osnovne informacije o Javnim ustanovama koje upravljaju zaštićenim područjima

0347 Posjetiteljska infrastruktura u zaštićenim područjima Republike Hrvatske

1537 Rasprostranjenost stanišnih tipova s Dodatka I EU Direktive o staništima

1538 Rasprostranjenost vrsta s Dodataka II, IV i V EU Direktive o staništima

0291 Saproksilni kornjaši

0279 Upravljačke zone u zaštićenim područjima

1513 Zaštićena područja Republike Hrvatske

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/e281160f-838e-445a-8b40-3fa76da99b20

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a