Zaštićena područja Republike Hrvatske
Prijava
Korisnik: Public

Zaštićena područja Republike Hrvatske

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1513

Jedinstvena oznaka izvora:

1513

Naziv izvora prostornih podataka:

Zaštićena područja Republike Hrvatske

Sažetak izvora:

Prostorna baza podataka koja sadrži podatke o zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj u kategorijama zaštite prema Zakonu o zaštiti prirode: strogi rezervat, nacionalni park, park prirode, posebni rezervat, regionalni park, spomenik prirode, značajni krajobraz, park - šuma i spomenik parkovne arhitekture.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

shp

Adresa izvora:

http://envi.azo.hr/?topic=6 ; http://www.bioportal.hr/ ; http://services.bioportal.hr/wms?service=WMS&request=GetCapabilities ; http://services.bioportal.hr/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0215 - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 9 Zaštićena područja

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

20-11-2023

Upareni izvor:

0032 Zaštićena područja Republike Hrvatske - WMS

0101 Zaštićena područja Republike Hrvatske - WFS

1491 Zaštita prirode - WMS

1492 Zaštita prirode - WFS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/68acc159-1299-49dd-86df-861ddb393b13

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a