Rasprostranjenost stanišnih tipova s Dodatka I EU Direktive o staništima
Prijava
Korisnik: Public

Rasprostranjenost stanišnih tipova s Dodatka I EU Direktive o staništima

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1537

Jedinstvena oznaka izvora:

1537

Naziv izvora prostornih podataka:

Rasprostranjenost stanišnih tipova s Dodatka I EU Direktive o staništima

Sažetak izvora:

Rasprostranjenost staništa s Dodatka I Direktive o staništima (Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21.05.1992.g. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore, zadnje izmijenjena i dopunjena Direktivom Vijeća 2013/17/EU od 13.05.2013.g. o prilagodbi određenih direktiva u području okoliša zbog pristupanja Republike Hrvatske), za koje je Republika Hrvatska predala izvještaj o stanju očuvanosti za razdoblje 2013. - 2018. sukladno Članku 17.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

shp

Adresa izvora:

https://services.bioportal.hr/wms?request=GetCapabilities https://services.bioportal.hr/wfs?request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0215 - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 18 Staništa i biotopi

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

24-11-2023

Upareni izvor:

1491 Zaštita prirode - WMS

1492 Zaštita prirode - WFS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/1c109038-f2a6-4b27-ab3e-161ecc6d7f59

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a