Karta staništa Republike Hrvatske 2004
Prijava
Korisnik: Public

Karta staništa Republike Hrvatske 2004

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1512

Jedinstvena oznaka izvora:

1512

Naziv izvora prostornih podataka:

Karta staništa Republike Hrvatske 2004

Sažetak izvora:

Prostorna baza koja sadrži podatke o rasprostranjenosti stanišnih tipova na teritoriju Hrvatske prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa. Kartografski prikaz je razlučivosti mjerila 1: 100 000, a minimalna jedinica kartiranja je 9 ha. Kartirana su i linijska staništa (minimalna dužina 300 metara). Lokaliteti sa staništima zastupljenim na malim površinama prikazani su kao točke. Kartirana su staništa na cjelokupnom teritoriju Hrvatske, uključujući i more. Karta staništa dostupna je za pregled i pretraživanje u okviru aplikacije CRO Habitats (www.crohabitats.hr) koja osim pregleda karte staništa, sadrži i kataloške podatke o stanišnim tipovima u RH (prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa) te prostorne podatke vezane za terenska opažanja stanišnih tipova.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

shp

Adresa izvora:

http://www.bioportal.hr ; http://envi.azo.hr/?topic=6 ; http://services.bioportal.hr/wms?service=WMS&request=GetCapabilities ; http://services.bioportal.hr/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities;

Naziv subjekta NIPP-a:

0215 - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 18 Staništa i biotopi

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

20-11-2023

Upareni izvor:

0030 Karta staništa Republike Hrvatske 2004 - WMS

0103 Karta staništa Republike Hrvatske 2004 - WFS

1491 Zaštita prirode - WMS

1492 Zaštita prirode - WFS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/40668a14-c4d5-47fc-9e97-2a749663f468

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a