Očevidnik prijavljenih velikih nesreća
Prijava
Korisnik: Public

Očevidnik prijavljenih velikih nesreća

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1514

Jedinstvena oznaka izvora:

1514

Naziv izvora prostornih podataka:

Očevidnik prijavljenih velikih nesreća

Sažetak izvora:

Podaci o postrojenjima u Republici Hrvatskoj kod kojih je došlo do izbijanja velike nesreće (akcidenta). Navedeni su podaci o postrojenju te svi prijavljeni podaci o samoj velikoj nesreći ili akcidentu (vrijeme i datum nastanka, vrijeme i datum završetka, uzrok nastanka, način i vrijeme dojave, opis samo velike nesreće, posljedice, mjere, itd).

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

shp

Adresa izvora:

https://iszz.azo.hr/rpot/nes.htm, https://envi.azo.hr/?topic=9, http://servisi.azo.hr/industrija/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities, http://servisi.azo.hr/industrija/wms?service=WMS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0215 - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 5 Ljudsko zdravlje i sigurnost

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

20-11-2023

Upareni izvor:

0113 Očevidnik prijavljenih velikih nesreća - WMS

0114 Očevidnik prijavljenih velikih nesreća - WFS

1493 Zaštita okoliša iz tematskog područja industrije i energetike - WMS

1494 Zaštita okoliša iz tematskog područja industrije i energetike - WFS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/cc6a1cf9-b10e-4277-ad30-c1f09ae24731

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a