Zaštita okoliša iz tematskog područja industrije i energetike - WFS
Prijava
Korisnik: Public

Zaštita okoliša iz tematskog područja industrije i energetike - WFS

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1494

Jedinstvena oznaka izvora:

1494

Naziv izvora prostornih podataka:

Zaštita okoliša iz tematskog područja industrije i energetike - WFS

Sažetak izvora:

Usluga preuzimanja prostornih podataka informacijskog sustava zaštite okoliša iz tematskog područja industrije i energetike. Skupovi podataka koji se dijele uslugom: Registar onečišćavanja okoliša, Eksploatacijska i istražna polja mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj, Registar postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari, Očevidnik prijavljenih velikih nesreća i Očevidnik uporabnih dozvola i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WFS

Adresa izvora:

https://servisi.azo.hr/industrija/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0215 - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 8 Proizvodna i industrijska postrojenja

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

10-11-2023

Upareni izvor:

0037 Eksploatacijska i istražna polja mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj

1514 Očevidnik prijavljenih velikih nesreća

0350 Očevidnik uporabnih dozvola i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša

1515 Registar onečišćavanja okoliša

1516 Registar postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/1722ec6a-0dec-4269-a18b-ab333c70ca0a

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a