Registar postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari
Prijava
Korisnik: Public

Registar postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1516

Jedinstvena oznaka izvora:

1516

Naziv izvora prostornih podataka:

Registar postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari

Sažetak izvora:

U bazi se nalaze podaci o operatorima i njihovim postrojenjima u Republici Hrvatskoj s podacima o vrsti i količini opasnih tvari prema Prilogu I Uredbe, načinu njihova skladištenja, Gauss-Krügerovim koordinatama, opisu i smještaju postrojenja, izradi planova i dr. dokumenata u skladu s zakonskom legislativom (Uredbom), vjerojatnosti da dođe do velike nesreće i domino efekta, zoni ugroženosti, eventualnom broju žrtava, da li učinci najgoreg slučaja izlaze izvan granice subjekta, eventualnoj tajnosti podataka.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

shp

Adresa izvora:

http://rizicna.azo.hr/iszo/rpot, http://envi.azo.hr/?topic=9 , http://servisi.azo.hr/industrija/wms?service=WMS&request=GetCapabilities , http://servisi.azo.hr/industrija/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0215 - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 8 Proizvodna i industrijska postrojenja

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

20-11-2023

Upareni izvor:

1493 Zaštita okoliša iz tematskog područja industrije i energetike - WMS

1494 Zaštita okoliša iz tematskog područja industrije i energetike - WFS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/69552ca9-2372-48bc-ad5c-234e7689b907

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a