Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover - Lokalna komponenta
Prijava
Korisnik: Public

Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover - Lokalna komponenta

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1520

Jedinstvena oznaka izvora:

1520

Naziv izvora prostornih podataka:

Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover - Lokalna komponenta

Sažetak izvora:

Slojevi zemljišnog pokrova CLC lokalne komponente nadopunjuju podatke Pan-europske komponente te pružaju detaljnije informacije o zemljišnom pokrovu i njegovom korištenju. Lokalnom komponentom su obuhvaćena područja koja su podložna specifičnim okolišnim pritiscima i problemima (engl. „hotspots“). Proizvodi lokalne komponente se temelje na satelitskim snimkama vrlo visoke rezolucije (2,5 x 2,5m) uz ostale dostupne podatke visoke i srednje rezolucije pan-europskog područja. Nomenklatura za pojedine slojeve CLC lokalne komponente je zasebno definirana i raspoređena u 4 razine. Unutar područja Republike Hrvatske sloj Urbani Atlas 2012 uključuje 27 klasa, sloj Drvoredi i skupine drveća u urbanim područjima 2012 ima samo 1 klasu, sloj Zeleni elementi u područjima uz kopnene površinske vode 2012 sadrži 4 klase, sloj Područja uz kopnene površinske vode 2012 sadrži 61 klasu (uz dodatnih 6 klasa na trećoj razini) od ukupno 87 klasa, a sloj Odabrana, travnjacima bogata, područja ekološke mreže Natura 2000 2012 ima 44 od ukupno 62 klase.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

shp, gdb

Adresa izvora:

http://envi.azo.hr/?topic=3 , http://servisi.azo.hr/tlo/wms?service=WMS&request=GetCapabilities , http://servisi.azo.hr/tlo/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0215 - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

II 2 Pokrov zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

20-11-2023

Upareni izvor:

0309 Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover - Lokalna komponenta - WMS

0310 Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover - Lokalna komponenta - WFS

1501 Zaštita okoliša iz tematskog područja pedosfere i litosfere - WMS

1502 Zaštita okoliša iz tematskog područja pedosfere i litosfere - WFS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/0c1581d0-76fa-4497-93a4-84c2f2281bab

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a