Zaštita okoliša iz tematskog područja pedosfere i litosfere - WMS
Prijava
Korisnik: Public

Zaštita okoliša iz tematskog područja pedosfere i litosfere - WMS

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1501

Jedinstvena oznaka izvora:

1501

Naziv izvora prostornih podataka:

Zaštita okoliša iz tematskog područja pedosfere i litosfere - WMS

Sažetak izvora:

Usluga pregleda prostornih podataka informacijskog sustava zaštite okoliša iz tematskog područja zraka. Skupovi podataka koji se dijele uslugom: Kvaliteta goriva na benzinskim postajama i terminalima, Emisije iz nepokretnih izvora, Popis pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti u području zaštite zraka, Registar pravnih i fizičkih osoba (obrtnika) za TOOS i F plinove – REG 1, Hlapivi organski spojevi u bojama i lakovima i Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://servisi.azo.hr/tlo/wms?service=WMS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0215 - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

II 2 Pokrov zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

10-11-2023

Upareni izvor:

1518 HR Slojevi

1519 Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover

1520 Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover - Lokalna komponenta

0472 Promjena zaliha ugljika u tlu i izračun trendova ukupnog dušika i organskog ugljika u tlu te odnosa C:N

1536 Promjene pokrova i namjene korištenja zemljišta CORINE Land Cover - INSPIRE

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/cd1730b7-8d59-49c8-b1b4-a6d01b740467

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a