Promjene pokrova i namjene korištenja zemljišta CORINE Land Cover
Prijava
Korisnik: Public

Promjene pokrova i namjene korištenja zemljišta CORINE Land Cover

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1552

Jedinstvena oznaka izvora:

1552

Naziv izvora prostornih podataka:

Promjene pokrova i namjene korištenja zemljišta CORINE Land Cover

Sažetak izvora:

Promjene pokrova i namjene korištenja zemljišta CORINE Land Cover predstavlja digitalnu bazu podataka o promjenama zemljišnog pokrova Republike Hrvatske za razdoblje 1980. – 2006. prema CORINE nomenklaturi te je na taj način osigurana konzistentnost i homogenizacija s podacima cijele Europske unije. Baza sadrži: CLC promjene 2000-2006 – baza koja sadrži promjene u pokrovu zemljišta između 2000. godine i 2006. godine; CLC promjene 1990-2000 - baza koja sadrži promjene u pokrovu zemljišta između 1990. godine i 2000. godine; CLC promjene 1980-2000 - baza koja sadrži promjene u pokrovu zemljišta između 1980. godine i 2000. godine; CLC promjene 1980-1990 - baza koja sadrži promjene u pokrovu zemljišta između 1980. godine i 1990. godine.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

shp, gdb

Adresa izvora:

http://corine.azo.hr, http://envi.azo.hr/?topic=3,http://servisi.azo.hr/tlo/wms?service=WMS&request=GetCapabilities, http://servisi.azo.hr/tlo/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0215 - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

II 2 Pokrov zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

06-02-2024

Upareni izvor:

1501 Zaštita okoliša iz tematskog područja pedosfere i litosfere - WMS

1502 Zaštita okoliša iz tematskog područja pedosfere i litosfere - WFS

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a