Emisije iz nepokretnih izvora
Prijava
Korisnik: Public

Emisije iz nepokretnih izvora

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1522

Jedinstvena oznaka izvora:

1522

Naziv izvora prostornih podataka:

Emisije iz nepokretnih izvora

Sažetak izvora:

Vlasnici/korisnici stacionarnih izvora, koji imaju uspostavljeno kontinuirano mjerenje emisija, dužni su osigurati kontinuirani prijenos podataka računalnom mrežom u Agenciju.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

shp

Adresa izvora:

http://envi.azo.hr/?topic=2 , http://iszz.azo.hr/stacion/ , http://servisi.azo.hr/zrak/wms?service=WMS&request=GetCapabilities , http://servisi.azo.hr/zrak/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0215 - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 7 Sustavi za nadzor okoliša

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

20-11-2023

Upareni izvor:

0318 Emisije iz nepokretnih izvora - WMS

0319 Emisije iz nepokretnih izvora - WFS

1505 Zaštita okoliša iz tematskog područja zraka - WMS

1506 Zaštita okoliša iz tematskog područja zraka - WFS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/95066f87-ff0d-4fe3-8944-aa78c148f2cb

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a