Zaštita okoliša iz tematskog područja zraka - WMS
Prijava
Korisnik: Public

Zaštita okoliša iz tematskog područja zraka - WMS

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1505

Jedinstvena oznaka izvora:

1505

Naziv izvora prostornih podataka:

Zaštita okoliša iz tematskog područja zraka - WMS

Sažetak izvora:

Usluga pregleda prostornih podataka informacijskog sustava zaštite okoliša iz tematskog područja zraka.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://servisi.azo.hr/zdravlje/wms?service=WMS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0215 - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 7 Sustavi za nadzor okoliša

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

10-11-2023

Upareni izvor:

0320 Emisije hlapivih organskih spojeva

1522 Emisije iz nepokretnih izvora

0338 Hlapivi organski spojevi u bojama i lakovima

0305 Kvaliteta goriva na benzinskim postajama i terminalima

1523 Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj

0323 Popis pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti u području zaštite zraka

0469 Registar pravnih i fizičkih osoba (obrtnika) za TOOS i F plinove – REG 1

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/cd1730b7-8d59-49c8-b1b4-a6d01b740467

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a