Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj
Prijava
Korisnik: Public

Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1523

Jedinstvena oznaka izvora:

1523

Naziv izvora prostornih podataka:

Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj

Sažetak izvora:

Vlasnici/korisnici mjernih postaja, koji imaju uspostavljeno automatsko mjerenje imisija, dužni su osigurati kontinuirani prijenos podataka računalnom mrežom u Agenciju. Vlasnici/korisnici mjernih postaja koji nemaju uspostavljeno automatsko mjerenje dostavljaju Agenciji godišnja izvješća o kakvoći zraka. Baza se u skladu s tim kontinuirano ažurira.
Unutar baze nalaze se dvije logičke cjeline podataka: 1) mjerni podaci, tj. pojedinačne satne ""sirove"" i validirane mjerne vrijednosti dobivene automatskim kontinuiranim mjerenjem kvalitete zraka, ""meta"" podaci o mrežama za praćenje kvalitete zraka (naziv, kratica, tip mreže, tijelo odgovorno za upravljanje te obavijest o vremenu), podaci o postajama (naziv, lokacija, ime stručne institucije odgovorno za postaju, tijelo kojemu se podaci dostavljaju, ciljevi mjerenja, geografske koordinate, onečišćujuće tvari koje se mjere, meteorološki parametri, tip područja, tip postaje u odnosu na izvor emisija, mjerna oprema, značajke uzorkovanja i dr.); 2) izvješća: godišnja izvješća o kvaliteti zraka.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

shp

Adresa izvora:

http://servisi.azo.hr/zrak/wms?service=WMS&request=GetCapabilities; http://servisi.azo.hr/zrak/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0215 - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 7 Sustavi za nadzor okoliša

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

20-11-2023

Upareni izvor:

0274 Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj - WMS

0275 Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj - WFS

1505 Zaštita okoliša iz tematskog područja zraka - WMS

1506 Zaštita okoliša iz tematskog područja zraka - WFS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/e14e0535-c84c-4967-81f4-6bfd1385ed95

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a