Kvaliteta goriva na benzinskim postajama i terminalima
Prijava
Korisnik: Public

Kvaliteta goriva na benzinskim postajama i terminalima

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0305

Jedinstvena oznaka izvora:

0305

Naziv izvora prostornih podataka:

Kvaliteta goriva na benzinskim postajama i terminalima

Sažetak izvora:

Baza sadrži podatke o tekućim naftnim gorivima (količine tekućih naftnih goriva stavljenih u promet na domaće tržište prema vrsti goriva, pojedinačnom subjektu i ukupno), podatke o vlasnicima terminala i/ili benzinske postaje, osnovne podatke o benzinskim postajama i terminalima te podatke o tehničkim standardima zaštite okoliša od emisija hlapivih organskih spojeva koji nastaju skladištenjem i distribucijom benzina. U bazi se nalaze i godišnja izvješća o obavljenim ispitivanjima značajki kvalitete tekućih naftnih goriva, podaci o prisutnosti ugrađenoga sustava za povrat benzinskih para tijekom punjenja motornih vozila benzinom te podaci o rezultatima provođenja ispitivanja učinkovitosti spomenutoga sustava.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

alfanumerička baza

Adresa izvora:

http://iszz.azo.hr/kago/ , http://envi.azo.hr/?topic=2 , http://servisi.azo.hr/zrak/wms?service=WMS&request=GetCapabilities , http://servisi.azo.hr/zrak/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities; https://servisi.azo.hr/zdravlje/wms?service=WMS&request=GetCapabilities: https://servisi.azo.hr/zdravlje/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities; https://servisi.azo.hr/zdravlje/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities; https://servisi.azo.hr/zdravlje/wms?service=WMS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0215 - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 8 Proizvodna i industrijska postrojenja

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

19-06-2018

Upareni izvor:

1505 Zaštita okoliša iz tematskog područja zraka - WMS

1506 Zaštita okoliša iz tematskog područja zraka - WFS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/bdcb3aa7-ebfb-41cf-95c0-024a611ce7e1

Napomena:

Izvor prešao iz nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike u nadležnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a