Popis pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti u području zaštite zraka
Prijava
Korisnik: Public

Popis pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti u području zaštite zraka

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0323

Jedinstvena oznaka izvora:

0323

Naziv izvora prostornih podataka:

Popis pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti u području zaštite zraka

Sažetak izvora:

Baza sadrži popis svih izdanih rješenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode pravnim osobama s podacima o datumu traženja, izdavanja, izvršnosti (početku važenja), roku valjanosti te klasi i urudžbenom broju rješenja, kao i datumu akreditacije ispitnoga laboratorija, tj. pravne osobe. Baza također sadrži i popis metoda mjerenja kvalitete zraka i emisija u zrak iz nepokretnih izvora te provjere ispravnosti mjernoga sustava za kontinuirano mjerenje emisija, za koje su pravne osobe akreditirane te navodi tvari čije koncentracije navedene metode mjerenja prate.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

alfanumerička baza

Adresa izvora:

http://popkez.azo.hr/, http://envi.azo.hr/?topic=2 , http://servisi.azo.hr/zrak/wms?service=WMS&request=GetCapabilities , http://servisi.azo.hr/zrak/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities; https://servisi.azo.hr/zdravlje/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities; https://servisi.azo.hr/zdravlje/wms?service=WMS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0215 - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 7 Sustavi za nadzor okoliša

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

19-06-2018

Upareni izvor:

0325 Popis pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti u području zaštite zraka - WFS

1505 Zaštita okoliša iz tematskog područja zraka - WMS

1506 Zaštita okoliša iz tematskog područja zraka - WFS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/b706b2f9-75d6-4e7b-99cb-0e603700b816

Napomena:

Izvor prešao iz nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike u nadležnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a