Popis pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti u području zaštite zraka - WFS
Prijava
Korisnik: Public

Popis pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti u području zaštite zraka - WFS

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0325

Jedinstvena oznaka izvora:

0325

Naziv izvora prostornih podataka:

Popis pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti u području zaštite zraka - WFS

Sažetak izvora:

Baza sadrži popis svih izdanih rješenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode pravnim osobama s podacima o datumu traženja, izdavanja, izvršnosti (početku važenja), roku valjanosti te klasi i urudžbenom broju rješenja, kao i datumu akreditacije ispitnoga laboratorija, tj. pravne osobe. Baza također sadrži i popis metoda mjerenja kvalitete zraka i emisija u zrak iz nepokretnih izvora te provjere ispravnosti mjernoga sustava za kontinuirano mjerenje emisija, za koje su pravne osobe akreditirane te navodi tvari čije koncentracije navedene metode mjerenja prate.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WFS

Adresa izvora:

http://servisi.azo.hr/zrak/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0215 - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 7 Sustavi za nadzor okoliša

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

19-06-2018

Upareni izvor:


Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/4b5797fd-bbd1-477b-b1f8-8f586061ec83

Napomena:

Izvor prešao iz nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike u nadležnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a