Registar komunalne infrastrukture – nerazvrstane ceste Grada Novi Marof
Prijava
Korisnik: Public

Registar komunalne infrastrukture – nerazvrstane ceste Grada Novi Marof

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1568

Jedinstvena oznaka izvora:

1568

Naziv izvora prostornih podataka:

Registar komunalne infrastrukture – nerazvrstane ceste Grada Novi Marof

Sažetak izvora:

Evidencija nerazvrstanih cesta na području Grada Novi Marof. Na temelju članka 109. Zakona o cestama (»Narodne novine« broj 84/11, 22/13, 54/13 i 148/13) te članka 37. Statuta Grada Novog Marofa („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj: broj 22/09, 7/11, 11/13, 19/13 - pročišćeni tekst, 8/18 i 6/19), Gradsko vijeće Grada Novog Marofa, na sjednici održanoj dana 30.listopada 2019. godine, donijelo je Odluku o nerazvrstanim cestama na području Grada Novi Marof. Registrom nerazvrstanih cesta evidentirano je 392.526 km nerazvrstanih cesta za potrebe uređenja pravnog statusa, načina korištenja, razvrstavanja, upravljanja, zaštite, financiranja i nadzora. Sloj se sastoji od linijskih objekata s pripadajućim atributima. Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav, promet i zaštitu okoliša, objavljuje i održava podatke.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

web stranica Grada: https://www.novi-marof.hr/savjetovanje-s-javnoscu-odluka-o-nerazvrstanim-cestama-grada-novog-marofa/1; https://novi-marof.pipgis.hr/gis?c=1825926%2C5812775&so=&z=10.9

Naziv subjekta NIPP-a:

0294 - Grad Novi Marof

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže

Geografski obuhvat izvora:

Grad Novi Marof

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

19-03-2024

Upareni izvor:


Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a