Grad Novi Marof
Prijava
Korisnik: Public

Grad Novi Marof

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0294

Jedinstvena oznaka subjekta:

0294

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Novi Marof

OIB subjekta NIPP-a:

71070402969

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg hrvatske državnosti 1
42220 Novi Marof
pisarnica@novi-marof.hr
https://www.novi-marof.hr/
042 611 023

Zoran Švogor
042 202 203
zoran.svogor@novi-marof.hr
Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav, promet i zaštitu okoliša
Odjel za NIPP
042 611 023

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Novi Marof je samostalna administrativno-teritorijalna jedinica smještena u Varaždinskoj županiji. Posjeduje autonomiju u donošenju odluka unutar svog djelokruga prema Ustavu Republike Hrvatske i zakonima, te je pod nadzorom isključivo u pogledu zakonitosti svog rada i akata. Kao pravna osoba, Grad Novi Marof predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu. U svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja koji direktno zadovoljavaju potrebe građana.
Područje Grada Novog Marofa obuhvaća 23 naselja: Bela, Donje Makojišće, Filipići, Gornje Makojišće, Grana, Jelenščak, Kamena Gorica, Ključ, Krč, Madžarevo, Možđenec, Novi Marof, Orehovec, Oštrice, Paka, Podevčevo, Podrute, Presečno, Remetinec, Strmec Remetinečki, Sudovec, Topličica i Završje Podbelsko, ukupne površine 111,86 km² s ukupno 11.795 stanovnika prema popisu stanovništva iz 2021. godine.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

1567 - Prostorni plan uređenja Grada Novi Marof
1568 - Registar komunalne infrastrukture – nerazvrstane ceste Grada Novi Marof
1569 - Registar komunalne infrastrukture - javna rasvjeta Grada Novi Marof

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta
III 6 Komunalne i javne usluge

Datum postanka subjektom NIPP-a:

18-03-2024


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a