Registar komunalne infrastrukture - javna rasvjeta Grada Novi Marof
Prijava
Korisnik: Public

Registar komunalne infrastrukture - javna rasvjeta Grada Novi Marof

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1569

Jedinstvena oznaka izvora:

1569

Naziv izvora prostornih podataka:

Registar komunalne infrastrukture - javna rasvjeta Grada Novi Marof

Sažetak izvora:

Evidencija registra javne rasvjete Grada Novi Marof. Temeljem članka 63. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18, 110/18 i 32/20), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 69. Statuta Grada Novog Marofa („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj: 22/09, 7/11, 11/13, 19/13 - pročišćeni tekst, 8/18, 6/19, 21/20, 35/20 - pročišćeni tekst i 10/21), Gradonačelnik Grada Novog Marofa dana 18.07.2022. godine, donio je odluku o ustroju komunalne infrastrukture.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

web stranica Grada: https://novi-marof.pipgis.hr/gis?c=1825926%2C5812775&so=&z=10.9

Naziv subjekta NIPP-a:

0294 - Grad Novi Marof

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 6 Komunalne i javne usluge

Geografski obuhvat izvora:

Grad Novi Marof

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

19-03-2024

Upareni izvor:


Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a