Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj - WMS
Prijava
Korisnik: Public

Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj - WMS

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0274

Jedinstvena oznaka izvora:

0274

Naziv izvora prostornih podataka:

Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj - WMS

Sažetak izvora:

Vlasnici/korisnici mjernih postaja, koji imaju uspostavljeno automatsko mjerenje imisija, dužni su osigurati kontinuirani prijenos podataka računalnom mrežom u Agenciju. Vlasnici/korisnici mjernih postaja koji nemaju uspostavljeno automatsko mjerenje dostavljaju Agenciji godišnja izvješća o kakvoći zraka. Baza se u skladu s tim kontinuirano ažurira.

Unutar baze nalaze se dvije logičke cjeline podataka: 1) mjerni podaci, tj. pojedinačne satne "sirove" i validirane mjerne vrijednosti dobivene automatskim kontinuiranim mjerenjem kvalitete zraka, "meta" podaci o mrežama za praćenje kvalitete zraka (naziv, kratica, tip mreže, tijelo odgovorno za upravljanje te obavijest o vremenu), podaci o postajama (naziv, lokacija, ime stručne institucije odgovorno za postaju, tijelo kojemu se podaci dostavljaju, ciljevi mjerenja, geografske koordinate, onečišćujuće tvari koje se mjere, meteorološki parametri, tip područja, tip postaje u odnosu na izvor emisija, mjerna oprema, značajke uzorkovanja i dr.); 2) izvješća: godišnja izvješća o kvaliteti zraka.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

http://servisi.azo.hr/zrak/wms?service=WMS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0215 - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 5 Ljudsko zdravlje i sigurnost
III 7 Sustavi za nadzor okoliša

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

14-06-2018

Upareni izvor:

0034 Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj - INSPIRE

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/dee3926a-23d3-4b20-b7fd-edfc2dfa89e3

Napomena:

Izvor prešao iz nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike u nadležnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a