Međunarodna proglašenja
Prijava
Korisnik: Public

Međunarodna proglašenja

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0282

Jedinstvena oznaka izvora:

0282

Naziv izvora prostornih podataka:

Međunarodna proglašenja

Sažetak izvora:

Prostorna baza podataka koja sadrži podatke o međunarodno zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj. Pojedina područja u Republici Hrvatskoj dio su međunarodnih mreža zaštićenih područja proglašenih kroz različite programe ili konvencije kojih smo potpisnici:

• UNESCO-a područja svjetske baštine (World Heritage),

• Čovjek i biosfera (UNESCO Man and the Biosphere Programme) i

• Svjetski geoparkovi (UNESCO Global Geoparks)

• Popis međunarodno vrijednih močvara (Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti naročito kao staništa ptica močvarica (The Convention on Wetlands - the Ramsar Convention))

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

shp

Adresa izvora:

http://www.bioportal.hr/gis/; http://services.bioportal.hr/wms?service=WMS&request=GetCapabilities; http://services.bioportal.hr/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0215 - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 9 Zaštićena područja

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

18-06-2018

Upareni izvor:

1491 Zaštita prirode - WMS

1492 Zaštita prirode - WFS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/668f5685-dfa3-4e90-b65f-fad8fddb5094

Napomena:

Izvor prešao iz nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike u nadležnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a