Saproksilni kornjaši - WMS
Prijava
Korisnik: Public

Saproksilni kornjaši - WMS

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0292

Jedinstvena oznaka izvora:

0292

Naziv izvora prostornih podataka:

Saproksilni kornjaši - WMS

Sažetak izvora:

Rasprostranjenost vrsta u RH je skup prostornih i atributnih podataka o opažanjima vrsta na području Republike Hrvatske prikupljenih i analiziranih kroz različite projekte i istraživanja, većim dijelom organizirane od strane HAOP-a te ostalih institucija u sektoru zaštite prirode (MZOE i javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima na državnoj, županijskoj i lokalnoj razini).

Ovaj skup slojeva prikazuje opažanja saproksilnih kornjaša dojavljena od strane šire javnosti, raspodijeljena po godinama dojave.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

http://services.bioportal.hr/wms?service=WMS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0215 - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 19 Rasprostranjenost vrsta

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

18-06-2018

Upareni izvor:

0291 Saproksilni kornjaši

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/1e20f2b7-f60e-4fdf-82e6-df9ffc3d9c79

Napomena:

Izvor prešao iz nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike u nadležnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a