Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover - Lokalna komponenta - INSPIRE
Prijava
Korisnik: Public

Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover - Lokalna komponenta - INSPIRE

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0308

Jedinstvena oznaka izvora:

0308

Naziv izvora prostornih podataka:

Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover - Lokalna komponenta - INSPIRE

Sažetak izvora:

Slojevi zemljišnog pokrova CLC lokalne komponente nadopunjuju podatke Pan-europske komponente te pružaju detaljnije informacije o zemljišnom pokrovu i njegovom korištenju. Lokalnom komponentom su obuhvaćena područja koja su podložna specifičnim okolišnim pritiscima i problemima (engl. „hotspots“). Proizvodi lokalne komponente se temelje na satelitskim snimkama vrlo visoke rezolucije (2,5 x 2,5m) uz ostale dostupne podatke visoke i srednje rezolucije pan-europskog područja. Nomenklatura za pojedine slojeve CLC lokalne komponente je zasebno definirana i raspoređena u 4 razine. Unutar područja Republike Hrvatske sloj Urbani Atlas 2012 uključuje 27 klasa, sloj Drvoredi i skupine drveća u urbanim područjima 2012 ima samo 1 klasu, sloj Zeleni elementi u područjima uz kopnene površinske vode 2012 sadrži 4 klase, sloj Područja uz kopnene površinske vode 2012 sadrži 61 klasu (uz dodatnih 6 klasa na trećoj razini) od ukupno 87 klasa, a sloj Odabrana, travnjacima bogata, područja ekološke mreže Natura 2000 2012 ima 44 od ukupno 62 klase.

Detaljniji opis pojedinog sloja CLC Lokalne komponente može se naći na:

http://www.haop.hr/hr/baze-i-portali/pokrov-i-namjena-koristenja-zemljista-corine-land-cover-lokalna-komponenta

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

shp, gdb

Adresa izvora:

http://envi.azo.hr/?topic=3 , http://servisi.azo.hr/tlo/wms?service=WMS&request=GetCapabilities , http://servisi.azo.hr/tlo/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0215 - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

II 2 Pokrov zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Javno dostupno.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

19-06-2018

Upareni izvor:

0476 Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover - Lokalna komponenta - WMS - Inspire harmoniziran

0485 Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover - Lokalna komponenta - WFS - Inspire harmoniziran

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/010e3650-b45f-4bfe-9d41-65421335f1b3

Napomena:

Izvor prešao iz nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike u nadležnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a