Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover - Lokalna komponenta - WFS - Inspire harmoniziran
Prijava
Korisnik: Public

Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover - Lokalna komponenta - WFS - Inspire harmoniziran

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0485

Jedinstvena oznaka izvora:

0485

Naziv izvora prostornih podataka:

Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover - Lokalna komponenta - WFS - Inspire harmoniziran

Sažetak izvora:

Slojevi zemljišnog pokrova Lokalne komponente nadopunjuju podatke Pan-europske komponente te pružaju detaljnije informacije o zemljišnom pokrovu i njegovom korištenju. Lokalnom komponentom su obuhvaćena područja koja su podložnija specifičnim okolišnim pritiscima i problemima (engl. „hotspots“). Detaljniji opis pojedinog sloja Lokalne komponente Copernicus servisa za praćenje pokrova zemljišta može se naći na: http://www.haop.hr/hr/baze-i-portali/pokrov-i-koristenje-zemljista-copernicus-servisa-za-pracenje-pokrova-zemljista

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WFS

Adresa izvora:

http://servisi.azo.hr/inspire/geos2/lcv/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0215 - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

II 2 Pokrov zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Bez ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

08-10-2019

Upareni izvor:

0308 Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover - Lokalna komponenta - INSPIRE

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/a818b748-2959-420b-b64d-90b810de537c

Napomena:

Izvor prešao iz nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i enrgetike u nadležnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a