Pritisci i prijetnje na prirodne vrijednosti
Prijava
Korisnik: Public

Pritisci i prijetnje na prirodne vrijednosti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0314

Jedinstvena oznaka izvora:

0314

Naziv izvora prostornih podataka:

Pritisci i prijetnje na prirodne vrijednosti

Sažetak izvora:

Preglednik sadrži podatke o zaštićenim područjima u RH, zone zaštite nacionalnih parkova i parkova prirode, podatke analize pritisaka i prijetnji na prirodne vrijednosti, CLC i HRL slojeve, ekosustave RH, kartu svjetlosnog onečišćenja, pedološku kartu, ARKOD, prostorne planove NP i PP, ceste kao i podatke Središnjeg registra prostornih jedinica DGU. Dostupan je na hrvatskom i engleskom jeziku.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

shp

Adresa izvora:

http://pppv.azo.hr/ , http://pppv.azo.hr/cms , http://envi.azo.hr/?topic=6, http://servisi.azo.hr/priroda/wms?service=WMS&request=GetCapabilities , http://servisi.azo.hr/priroda/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0215 - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 9 Zaštićena područja
II 2 Pokrov zemljišta
III 3 Tlo
III 18 Staništa i biotopi

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Dostupni na zahtjev.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

19-06-2018

Upareni izvor:

1499 Zaštita okoliša iz tematskog područja prirode - WMS

1500 Zaštita okoliša iz tematskog područja prirode - WFS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/4b9ff8c6-74f0-412a-9de9-831ff6b408ce

Napomena:

Izvor prešao iz nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike u nadležnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a