Zaštita okoliša iz tematskog područja prirode - WMS
Prijava
Korisnik: Public

Zaštita okoliša iz tematskog područja prirode - WMS

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1499

Jedinstvena oznaka izvora:

1499

Naziv izvora prostornih podataka:

Zaštita okoliša iz tematskog područja prirode - WMS

Sažetak izvora:

Usluga pregleda prostornih podataka informacijskog sustava zaštite okoliša iz tematskog područja prirode. Skupovi podataka koji se dijele uslugom: Oštećenost šumskih ekosustava Republike Hrvatske s opisom biljnih zajednica od 1997 do 2004, Kartiranje i procjena ekosustava i njihovih usluga i Pritisci i prijetnje na prirodne vrijednosti.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://servisi.azo.hr/priroda/wms?service=WMS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0215 - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 18 Staništa i biotopi

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

10-11-2023

Upareni izvor:

0341 Kartiranje i procjena ekosustava i njihovih usluga

0356 Oštećenost šumskih ekosustava Republike Hrvatske s opisom biljnih zajednica od 1997 do 2004

0314 Pritisci i prijetnje na prirodne vrijednosti

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/70fd6a2b-fe6f-4c48-80cc-690600da5d51

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a