Oštećenost šumskih ekosustava Republike Hrvatske s opisom biljnih zajednica od 1997 do 2004
Prijava
Korisnik: Public

Oštećenost šumskih ekosustava Republike Hrvatske s opisom biljnih zajednica od 1997 do 2004

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0356

Jedinstvena oznaka izvora:

0356

Naziv izvora prostornih podataka:

Oštećenost šumskih ekosustava Republike Hrvatske s opisom biljnih zajednica od 1997 do 2004

Sažetak izvora:

Baza obuhvaća rezultate procjene oštećenosti šumskih ekosustava (defolijacija, diskoloracija i mortalitet stabala) preko trajnih bioindikacijskih ploha ICP Level I. u mreži 16x16 km distribuiranih diljem zemlje. U bazi se nalaze identifikacijske kartice svih trajnih ploha (cca. 100 ploha) na kojima se provodi monitoring sa sljedećim parametrima: koordinate, lokalitet, dostupnost vode, tip tla, tip geološke podloge, nadmorska visina, inklinacija, ekspozicija, starost i struktura sastojine, dominantne biljne vrste, zastupljene biljne zajednice te tip klime. Sastavni dio baze je Opis biljnih zajednica koje se nalaze na trajnim pokusnim plohama, njih 60-tak te GIS preglednik, foto priručnik i metodologija procjene oštećenosti šumskih ekosustava.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

alfanumerička baza , shp

Adresa izvora:

http://envi.azo.hr/?topic=6 , http://servisi.azo.hr/priroda/wms?request=GetCapabilities , http://servisi.azo.hr/priroda/wfs?request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0215 - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

20-06-2018

Upareni izvor:

1499 Zaštita okoliša iz tematskog područja prirode - WMS

1500 Zaštita okoliša iz tematskog područja prirode - WFS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/59630bde-6361-4175-8f7b-1791ecfa78cf

Napomena:

Izvor prešao iz nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i enrgetike u nadležnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a