Kartiranje i procjena ekosustava i njihovih usluga
Prijava
Korisnik: Public

Kartiranje i procjena ekosustava i njihovih usluga

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0341

Jedinstvena oznaka izvora:

0341

Naziv izvora prostornih podataka:

Kartiranje i procjena ekosustava i njihovih usluga

Sažetak izvora:

Baza sadrži podatke o prostornoj zastupljenosti tipova ekosustava prema EUNIS klasifikaciji staništa. Karta ekosustava temelji se na bazi zemljišnog pokrova CLC za RH 2012 http://www.azo.hr/CORINELandCover . Sukladno metodologiji koju preporuča Europska komisija http://biodiversity.europa.eu/maes , pojedinim CLC klasama pridružene su odgovarajuće klase ekosustava prema EUNIS klasifikaciji staništa (EUNIS habitats classification http://eunis.eea.europa.eu/habitats-code-browser.jsp ).

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

alfanumerička baza , shp

Adresa izvora:

http://envi.azo.hr/?topic=6 , http://servisi.azo.hr/priroda/wms?service=WMS&request=GetCapabilities , http://servisi.azo.hr/priroda/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0215 - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 18 Staništa i biotopi

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

19-06-2018

Upareni izvor:

1499 Zaštita okoliša iz tematskog područja prirode - WMS

1500 Zaštita okoliša iz tematskog područja prirode - WFS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/8cbf3946-58bc-49c9-bb8d-4dab0b5bc837

Napomena:

Izvor prešao iz nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike u nadležnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a