Emisije iz nepokretnih izvora - INSPIRE
Prijava
Korisnik: Public

Emisije iz nepokretnih izvora - INSPIRE

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0317

Jedinstvena oznaka izvora:

0317

Naziv izvora prostornih podataka:

Emisije iz nepokretnih izvora - INSPIRE

Sažetak izvora:

Vlasnici/korisnici stacionarnih izvora, koji imaju uspostavljeno kontinuirano mjerenje emisija, dužni su osigurati kontinuirani prijenos podataka računalnom mrežom u Agenciju. Skup podataka je dostupan na preuzimanje putem ATOM usluge u ESRI shapefile formatu datoteke u službenoj projekciji HTRS96/TM (EPSG:3765). Skup je pripremljen u više komprimiranih zip datoteka. Podaci su podijeljeni po godinama. Broj u nazivu datoteke označava godinu podataka. Svaki dio skupa odnosno pripremljena datoteka sadrži relevantne mjerne postaje, podatke mjerenja za godišnji period (satni, polusatni) te dostupne izvještaje (dnevni, dvodnevni, mjesečni i godišnji). Prostorni podaci mjernih postaja su pripremljeni u shape datoteci, a atributni (podaci i izvještaji) u pripadajućim DBF datotekama. Dio skupa podataka odnosno pripremljena datoteka u tekućoj godini se periodički ažurira, početkom svakog mjeseca.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

alfanumerička baza , shp

Adresa izvora:

http://envi.azo.hr/?topic=2 , http://iszz.azo.hr/stacion/ , http://servisi.azo.hr/zrak/wms?service=WMS&request=GetCapabilities , http://servisi.azo.hr/zrak/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities, http://servisi.azo.hr/inspire/geos1/pf/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities : https://servisi.azo.hr/zdravlje/wms?service=WMS&request=GetCapabilities; https://servisi.azo.hr/zdravlje/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0215 - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 5 Ljudsko zdravlje i sigurnost
III 7 Sustavi za nadzor okoliša

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

19-06-2018

Upareni izvor:

0359 Emisije iz nepokretnih izvora - WFS - INSPIRE harmoniziran

0477 Emisije iz nepokretnih izvora - WMS - INSPIRE harmoniziran

1542 ATOM usluga preuzimanja - INSPIRE harmonizirana

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/678051be-7193-4305-8b87-e7c94b3f7d9d

Napomena:

Izvor prešao iz nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike u nadležnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a